There’s A Facebook Alternative, It’s Called Self-Sovereign Identity

Zelf-soevereine identiteit zet mensen aan het roer van hun eigen digitale identiteit.

Wanneer de zelf-soevereine identiteit wordt ondersteund door de overheid, stelt dit mensen in staat om hun eigen autoriteit te laten gelden om hen het vertrouwen te geven dat ze nodig hebben om belangrijke digitale transacties te doen.

Met een zelf-soevereine identiteit vertrouwen individuen niet op een andere partij, zoals Facebook, om hen een identificatiecode te geven voor hun gebruik. Ze maken de ID’s en bezitten en beheren ze, samen met welke informatie onder welke voorwaarden met wie wordt gedeeld.

Onder de status-quo, waar we onze eigen identificatiegegevens niet bezitten en beheren, zijn we onderworpen aan de voorwaarden van een andere partij, of dit nu een bedrijf is (Google, Facebook, LinkedIn, Twitter, enz.) Of een overheid. Deze actoren spelen een rol in het identiteitsecosysteem, maar de nieuwe zelfoverheersende identiteitstools zullen de machtsbalans verschuiven.

De grote organisaties zullen in dienst zijn van en in een relatie staan ​​met het individu in plaats van met het individu dat eraan onderworpen is.

Uitzoeken hoe individuen hun eigen identiteitsgegevens en persoonlijke gegevens kunnen verzamelen, opslaan, beheren en presenteren via hun eigen apparaten en met diensten die ze besturen, is een uitdaging die ik heb uitgeoefend gedurende mijn gehele professionele carrière. Hieronder leg ik uit wat de belangrijkste technische doorbraken zijn die, wanneer ze worden gecombineerd, de zelf-soevereine identiteit vandaag mogelijk maken op een manier die vijf jaar geleden niet mogelijk was.

EGObits Freelance Consultancy

Agrello