Blockchain-technologie is de cruciale doorbraak die nu digitale identiteit voortstuwt in het tijdperk van de Zelf Soevereine Identiteit.

De opkomst van Self Sovereign Identity is een perfecte manier waarbij alle geïnteresseerde stakeholders samenkomen om dit te laten gebeuren.

Stel je de totale kosten wereldwijd voor. Aan de ene kant worstelen overheden en bedrijven met het beschermen van burgers en klanteninformatie tegen escalerende cyberaanvallen. Dit omvat een belangrijke gebeurtenis die meer dan een miljard identiteiten in gevaar bracht.

Aan de andere kant is er een toenemend bewustzijn van internetgebruikers over de hele wereld dat er geen gratis lunch is. Als u niet online voor een dienst betaalt, bent u het product, dat wil zeggen dat u ervoor betaalt met uw gegevens.
Data wordt letterlijk de brandstof van het digitale tijdperk en de eigenaren van die data hebben letterlijk de sleutels tot de toekomst.

Self Sovereign Identity lost al deze problemen op.

Download A_Blueprint_for_Digital_Identity

Het kan de efficiëntie voor bedrijven vergroten om de identiteitsbewijzen te krijgen die ze nodig hebben.
Het kan de enorme datalekken voorkomen die een weekblad zijn geworden, maar het kan mensen ook toestaan te beslissen hoe hun gegevens worden gedeeld en gemonetariseerd – waardoor ze meer van hun echte waarde krijgen.

Mensen kunnen al deze voordelen krijgen zonder afhankelijk te zijn van externe ‘identiteitsproviders’ zoals Google en Facebook om hun persoonlijke gegevens op te slaan en te delen. In plaats daarvan kunnen individuen al hun digitale identiteitsgegevens bij de hand hebben, klaar om eenvoudig en selectief te delen hoe ze dat willen.

Om te begrijpen hoe dit werkt, zullen we samen de betekenis van identiteit onderzoeken, iets dat verrassend moeilijk vast te stellen is, en enkele toepassingen onderzoeken die Self Sovereign Identity mogelijk maakt om de impact te zien die deze aanstaande verandering zal hebben op ons hele leven.

Wat is identiteit?
Identiteit is iets moeilijk om het over eens te worden.
Vóór de industriële revolutie werd identiteit bepaald door familie en de clan. Identiteit in de industriële samenleving, zoals we die vandaag kennen, heeft vaak te maken met ‘bureautische identiteit’, die wordt gedefinieerd door ons paspoort of een ander door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs. De volgende evolutionaire stap voor identiteit kan worden gedefinieerd door onze sociale grafiek, zoals beschreven door David Birch in zijn boek “Identiteit is het nieuwe geld”. Het voert ons terug naar het concept van de identiteit van het pre-industriële tijdperk, maar dan in een digitale context.
Onze sociale grafiek is een weergave van onze echte menselijke relaties en niet van sociale netwerken zoals Facebook.

Functioneel gezien kan identiteit de som zijn van attributen die aan een persoon zijn gekoppeld (leeftijd, lengte, geboortedatum, biometrie, enz.), Geaccumuleerde kenmerken in de loop van de tijd (medische informatie, voorkeuren, communicatiemetagegevens, enz.)
En aangewezen attributen ( telefoonnummer, e-mail, paspoortnummers, enz.), maar we kunnen verder gaan dan mensen en ook praten over juridische identiteiten, identiteiten van apparaten of middelen die vaak gekoppeld zijn aan menselijke identiteit.

Typen digitale identiteitsmodellen en Zelf Soevereine Identiteit
Over het algemeen zijn er twee benaderingen om digitale identiteit te beheren. Het gecentraliseerde model en het gedecentraliseerde model. Self Sovereign Identity is een spin-off van het gedecentraliseerde model en creëert zo een derde benadering.

De gecentraliseerde modellen kunnen in twee worden verdeeld. De Scandinavische en de Continental Identity-modellen. In het Scandinavische model bieden particuliere bedrijven (financiële en telecombedrijven) een gecentraliseerde digitale identiteitsdienst voor interactie met de overheid (TUPAS in Finland of BankID in Zweden, enz.). In het Continental-model bieden regeringen digitale identiteitsservices aan bedrijven die interactie met hun burgers mogelijk maken.

Zelf Soevereine Identiteit neemt een andere benadering van het gecentraliseerde model aan, de focus is niet “wie we zijn?”, Maar “wat kan ik doen?”

Als we een gebouw of een evenement willen bezoeken, moeten we vaak onze identiteitskaart tonen. Is het echt logisch dat we worden verplicht om gevoelige privégegevens weer te geven, zoals onze volledige naam, adres en meer, als het enige dat nodig is, is of we toestemming hebben om op leeftijd of een andere voorwaarde in te voeren? Het voorstel van Self Sovereign Identity is dat een eenvoudige vraag een eenvoudige bevestiging of antwoord moet krijgen zonder dat we meer over onszelf hoeven te onthullen.

Als je denkt in termen van een gedecentraliseerde economie en samenleving, kunnen er echt spannende dingen gebeuren. Wanneer mensen over de hele wereld eigenaar worden van hun eigen informatie, kan dit een katalysator zijn voor een nieuwe reeks bedrijfsmodellen die volledig nieuwe manieren van interactie mogelijk maken.
Er zijn veel verschillende benaderingen om de toekomst van de Zelf Soevereine Identiteit te creëren, die in de loop van de tijd ook zou kunnen convergeren om meer compatibel te zijn, zoals uPort on Ethereum of Sovrin (een afkorting voor Sovereign) waarop Evernym zijn oplossingen als voorbeeld bouwt.

Waarom is zelf soevereine identiteit belangrijk?
Onze fysieke omgevingen worden meer onderling verbonden en intelligent. We krijgen intelligente auto’s, huizen en winkelervaringen afhankelijk van de persoon die toegang heeft tot een dienst als onderdeel van de op maat gemaakte economie waarin we autorisatieacties zullen uitwisselen met onze Self Sovereign Identity.

In dit nieuwe digitale identiteitsmodel gefaciliteerd door Self Sovereign Identity worden twee uitdagingen opgelost: reputatie en risico. Het risico wordt direct beheerd, omdat mensen over de hele wereld geanonimiseerde informatie kunnen delen voor gezondheids-, krediet- of andere services die bepalen hoe informatie wordt gedeeld, waardoor een intelligentielaag kan worden toegepast. Self Sovereign Identity zou ook kunnen zorgen voor de creatie van gedecentraliseerde reputatiemodellen om vertrouwen te krijgen in de Peer-to-Peer-economie.
Hier zijn enkele voorbeelden:

Inloggen en e-commerce met Self Sovereign Identity

In de toekomst zouden we misschien geen gecentraliseerde autorisatieservices moeten gebruiken om toegang te krijgen tot internet zoals Twitter, Google of Facebook en in plaats daarvan zullen we onze Self Sovereign Identity gebruiken om onze identiteit te valideren zonder afhankelijk te zijn van derden, bijvoorbeeld door een mobiel apparaat te gebruiken. Hierdoor kunnen we onze ‘echte identiteit’ of een pseudoniem gebruiken, afhankelijk van de context. We weten wanneer we deze services moeten toestaan ​​om onze informatie te gebruiken wanneer dat nodig is. E-commerce kan een platte wereld worden waar de grote spelers, b. Amazon of Alibaba zullen moeten concurreren met andere spelers op het gebied van e-commerce, omdat autorisatie en betalingen van nature zelf digitaal kunnen zijn als onderdeel van je Self Sovereign Identity in een P2P-economie zoals voorgesteld door gedecentraliseerde protocollen zoals Open Bazaar.

Bankieren met Self Sovereign Identity

Banken worden steeds vaker gecontroleerd door toezichthouders als onderdeel van KYC (Know-your-Customer) en AML (Anti-Money-Laundering) -processen, daarom moeten ze dringend hogere kosten realiseren. Vanwege deze druk onderzoeken financiële instellingen over de hele wereld oplossingen om hun klanten te helpen hun identiteit van de ene bank naar de andere te vervoeren. Hierdoor kan elke bank profiteren van het eerdere KYC- en AML-werk van een vorige bank in dezelfde, erkende jurisdictie. Hoewel ze weten dat dit de kosten van het veranderen voor hun klanten verlaagt, lijkt hun plan om steeds meer te concurreren door de kwaliteit van producten en service. Tegelijkertijd zijn regelgevers hier positief over en produceren ze meer regelgeving die de trend ondersteunt zoals de EU momenteel doet met PSD2, GDPR en MiFID2.

Gezondheidsgegevens met Self Sovereign Identity

Net als bij het web wordt onze gezondheidsinformatie ook in verschillende silo’s verdeeld.
Self Sovereign Identity streeft ernaar om ons de eigenaar te maken van al onze gezondheidsinformatie om te kunnen kiezen wie we verder toegang geven en ons toegang te geven tot onze eigen informatie wanneer we die nodig hebben. In de toekomst zou dit een arts of ziekenhuis toegang moeten geven tot onze gegevens wanneer we dat willen. Deze methode kan zelfs worden gebruikt om nieuwe medicijnen te ontwikkelen zonder onze privacy in gevaar te brengen. Ons slimme horloge kan onze hartslag en bloeddruk in realtime meten en we kunnen besluiten om deze informatie te doneren of te verkopen voor wetenschappelijke doeleinden of in ruil voor producten en diensten.

Dit is slechts een selectie van een oneindig aantal mogelijke use-cases.
In onze volgende artikelen zullen we de precedenten en modellen verkennen die zijn uitgeprobeerd en getest in de Digital Identity-wereld voordat we kunnen dromen over het combineren van Blockchain en Digital Identity om tot Self Sovereign Identity te komen.
In onze aankomende artikelen zullen we een diepe duik nemen in de geschiedenis van Digital Identity met de volgende fasen: gecentraliseerd identiteitsmodel, federatief identiteitsmodel en gebruikersgericht identiteitsmodel.

De toekomst van identiteit zal een terugkeer naar identiteit zijn zoals gedefinieerd door het web van vertrouwen dat alle mensen met elkaar verbindt.
Om volledig te begrijpen waar we heen gaan met de Zelf Soevereine Identiteit, moeten we weten waar we vandaan komen.